COVID-19 vaccinatie voor patiënten met medische indicatie van 12-60 jaar door GGD

COVID-19 vaccinatie voor patiënten met medische indicatie van 12-60 jaar door GGD

Het kabinet heeft besloten dat mensen met een medische indicatie van 12 tot 60 jaar (geboren tussen 01-01-1963 en
01-09-2010) met voorrang bij de GGD gevaccineerd kunnen worden. Het gaat om de mensen die ook jaarlijks uitgenodigd worden voor de griepprik. Alleen de huisarts heeft deze groep in beeld. Dit betekent dat wij als huisarts deze groep patiënten zullen uitnodigen voor een COVID-19 vaccinatie bij de GGD. U ontvangt in oktober een brief met 3 formulieren. De uitnodigingsbrief, informatie over de COVID-19 vaccinatie en een gezondheidsverklaring. In de brief kunt u lezen hoe u de afspraak kunt maken bij de GGD. U dient de brief en de ingevulde gezondheidsverklaring mee te nemen naar de GGD.

De huisarts zet de COVID-19 vaccinatie NIET, dit wordt gedaan door de GGD.

Kinderen jonger dan 12 jaar die wel in aanmerking komen voor de griepprik, komen niet in aanmerking voor de herhaalprik tegen corona.
Kinderen geboren na 1 september 2010 vallen buiten de selectie voor de herhaalprik tegen corona. Mensen van 60 jaar en ouder (geboren in
1962 of eerder) worden door het RIVM uitgenodigd voor de herhaalprik tegen corona.Translate »
Call Now Button