COVID Herstelzorg paramedische zorg

COVID Herstelzorg paramedische zorg

Een aanzienlijk aantal mensen ervaart ernstige klachten of beperkingen na een COVID-19 infectie. Bij een groep patiënten verloopt het herstel moeizaam. Wij zien dat veel patiënten last blijven houden van onbedoeld gewichtsverlies, vermoeidheid, smaak- en/of geurverlies, darmklachten, slik- en kauwproblemen, verminderde eetlust, gebrek aan conditie en spierpijn.

Om deze mensen te helpen is Paramedische herstelzorg in het leven geroepen met uitbreiding van vergoeding vanuit het basispakket. Paramedische herstelzorg kan bestaan uit diëtetiek (maximaal 7 uur), fysiotherapie of oefentherapie (maximaal 50 behandelingen), ergotherapie (maximaal 10 uur) en logopedie (geen maximum).

De volgende voorwaarden gelden:

• De huisarts of medisch specialist bepaalt of een patiënt in aanmerking komt voor eerstelijns paramedische herstelzorg.
• Het is niet noodzakelijk dat iemand positief is getest op het coronavirus. Het is ook niet noodzakelijk dat iemand opgenomen is geweest in het ziekenhuis.
• Op dit moment is het nog noodzakelijk dat er voor iedere discipline een aparte verwijzing wordt gemaakt. Hierop moet (ernstige) klachten COVID-19, herstelzorg of herstel na COVID-19 op vermeld worden.
• Er mag maximaal 4 maanden zitten tussen het einde van het acute infectiestadium en het moment van verwijzing. Na verwijzing moet de eerste behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden.
• De maximale periode van behandeling is 6 maanden. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan iemand verwezen worden voor nog een behandeltermijn van maximaal 6 maanden. Dit is ter beoordeling van de medisch specialist.
• De herstelzorg van 6 maanden gaat in vanaf het moment van de eerste zitting bij een paramedicus. Deze datum geldt dus ook voor de overige paramedici die later betrokken worden. Voor een optimale zorg en samenwerking, is het daarom belangrijk dat de verwijzingen naar de diverse betrokken paramedici ongeveer gelijktijdig plaatsvinden. Zo kan iedereen deze periode van 6 maanden ten volle benutten.
• Een voorwaarde om paramedische herstelzorg vergoed te krijgen is dat patiënten bereid moeten zijn mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek. Met het onderzoek worden de effecten en kosten van paramedische herstelzorg voor COVID-19 onderzocht. De belasting voor de patiënt is gering en bestaat uit het invullen van vragenlijsten.
• Ook de paramedicus moet verplicht meewerken aan het onderzoek, middels het uitvoeren van metingen en het aanleveren van data.
• Meer informatie over dit onderzoek is na te lezen op: https://covidparamedischonderzoek.nl.

Diëtheek heeft een centraal aanmeldpunt voor ex-Covid-patiënten. Naast consulten in de praktijk kunnen consulten kunnen ook telefonisch of via videoconsult plaatsvinden. Net wat de patiënt het fijnste vindt. Het aanmeldpunt van Diëtheek is op werkdagen bereikbaar van 8.30-17.00 uur via 088-4253600 of zuid-limburg@dietheek.nl.Translate »
Call Now Button